ALİ İPEK Erkek Öğrenci Yurdu
sadece yurtta kalan öğrencilerimiz için değil, bölgedeki öğrencilerimizin de
spor ve sosyal faliyetlerinde misafir olabileceği bir gençlik merkezidir.